สมัครประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 32
Pediatric Nursing Update 2020
วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

*** กรุณาชำระค่าสมัครก่อนลงทะเบียน รายละเอียด ***

นาย / นาง / นางสาว / ยศ / ตำแหน่งทางวิชาการ


โปรดระบุเลขที่สมาชิกสมาคมฯ (กรณีที่เป็นสมาชิก)


ยกเลิก
หมายเหตุ
  1. กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 097-250-4120 หรือ Email: pnat2557@gmail.com
  2. หากต้องการจองห้องพักโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร กรุณาติดต่อที่ คุณกุลิสรา โพธิ์เกตุ โทร 02-276-4567
    อัตราค่าห้องพักระดับซูพีเรียร์ ( รวมอาหารเช้า ) ห้องเดี่ยว / ห้องคู่ 1,600 บาท / ห้อง / คืน
    ( กรุณาติดต่อจองห้องโดยเร็ว เนื่องจากมีจำนวนจำกัด )

สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย [Pediatric Nurses Association of Thailand.]
สำนักงานสมาคมสาขา : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 097 250 4120 อีเมล์ : pnat2557@gmail.com
Copyright © 2015 Pediatric Nurses Association of Thailand. All Right Reserved.